SE UCH DK UCH DE UCH
BACH (de Navatreño)

  Called: Bach
Sex: Male
DOB: 2015/11/20
Breeder: Castreño Marcos, Mario, Spain

 

-------
3xBÄST I RASEN/ BEST OF BREED
3xBÄST I MOTSATT KÖN/ BEST OPPOSITE SEX
5
xVDH-CERT/ VDH-CAC
1xDWZRV-CERT/ DWZRV-CAC
3xVDH RESERV CERT/ VDH RESERV CAC
1x DK CERT
1x SE CERT
-------

 
Parents Grand-Parents 3rd Generation
Calcetines Uppgift saknas Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas Uppgift saknas
Uppgift saknas
Pepa Uppgift saknas Uppgift saknas
Uppgift saknas
Uppgift saknas Uppgift saknas
Uppgift saknas
 

---------------------

 

STÄNG FÖNSTRET/ CLOSE THE WINDOW